Tôi được mang theo bao nhiêu kg hành lý ký gửi? mức phí bao nhiêu?

Tôi được mang theo bao nhiêu kg hành lý ký gửi? mức phí bao nhiêu?

Quy định về hành lý của hãng Vietnam Airlines:

👜 Đối với hành lý ký gửi:

Quý khách vui lòng truy cập link sau để xem chi tiết thông tin từ hãng:

https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/travel-information/baggage/baggage-allowance-checked-baggage

Quy định về hành lý của hãng VietJet Air:

👜 Đối với hành lý ký gửi:

Quý khách vui lòng truy cập link sau để xem chi tiết thông tin từ hãng:

https://www.vietjetair.com/vi/pages/de-co-chuyen-bay-tot-dep-1578323501979/quy-dinh-hanh-ly-1578483259803

Quy định về hành lý của hãng Bamboo Airways

👜 Đối với hành lý ký gửi:

Quý khách vui lòng truy cập link sau để xem chi tiết thông tin từ hãng:

https://www.bambooairways.com/vn-vi/thong-tin-hanh-trinh/thong-tin-hanh-ly/hanh-ly-ki-gui/

Quy định về hành lý của hãng Vietravel Airlines:

👜 Đối với hành lý ký gửi:

https://www.vietravelairlines.com/vn/vi/thong-tin-dat-ve/thong-tin-hanh-ly/hanh-ly-ky-gui

Contact Me on Zalo

Đăng ký nhận tư vấn