Tôi có được mang theo thịt tươi sống và hải sản theo hành lý lên máy bay không?

Tôi có được mang theo thịt tươi sống và hải sản theo hành lý lên máy bay không?

Hãng bay có quyền từ chối chuyên chở các vật phẩm trong hành lý ký gửi như sau:

  • Các vật phẩm đóng gói không đúng qui cách, không đủ điều kiện chuyên chở.
  • Các vật phẩm không đảm bảo an ninh, an toàn đối với chuyến bay như trong qui định về hàng hóa nguy hiểm của tổ chức hàng không thế giới (ICAO) và Hiệp hội vận tải hàng không thế giới (IATA) và trong điều lệ vận chuyển và các điều khoản hợp đông của Chúng tôi.
  • Các vật phẩm bị cấm theo quy định của luật áp dụng hay của các quốc gia là điểm xuất phát, điểm đến hoặc đi qua;
  • Các vật phẩm theo nhận định của Hãng bay  là những vật phẩm không thích hợp cho việc vận chuyển do trọng lượng, kích thước, hình dáng hoặc tính chất;
  • Các vật phẩm dễ vỡ hoặc dễ hỏng;
  • Động vật sống hoặc chết;
  • Hải sản và các loại thịt tươi sống hoặc đông lạnh phải được đóng gói trong thùng xốp và/hoặc thùng giữ lạnh và có thể được chấp nhận sau khi các cơ quan chức năng đã kiểm tra nội dung bên trong.

Hãng bay  có quyền từ chối vận chuyển hành lý của quý khách nếu hành khách từ chối việc kiểm tra khi được yêu cầu.

Contact Me on Zalo

Đăng ký nhận tư vấn