Tôi bị mất hết giấy tờ thì có được bay không ?

Tôi bị mất hết giấy tờ thì có được bay không ?

Trong trường hợp hành khách mất toàn bộ giấy tờ phải có công hàm của cơ quan ngoại giao, lãnh sự của quốc gia hành khách mang quốc tịch hoặc công văn của sở ngoại vụ (có xác nhận của cơ quan công an địa phương nơi mất) xác nhận nhân thân và việc mất hộ chiếu, CMND, CCCD … của hành khách, có dán ảnh, dấu giáp lai. Công hàm, công văn xác nhận có giá trị sử dụng 30 ngày kể từ ngày xác nhận.

Contact Me on Zalo

Đăng ký nhận tư vấn